แบรนด์

TKG HUCHEMS Co.,Ltd

สําหรับ TKG HUCHEMS Co. , Ltd นั้นมีเชี่ยวชาญในวัสดุหลักทางเคมีที่ดีและผลิตผลิตภัณฑ์เคมีตั้งแต่ปี 2545

อักโซโนเบิล เอ็นวี

กว่า 200 ปีที่ อักโซโนเบิล เอ็นวี ดำเนินธุรกิจด้านสารเคลือบ ได้แก่ Powder Coatings, Decorative Paints, Industrial Coatings, Marine, Protective and Yacht Coatings, Automotive and Specialty Coatings เป็นต้น

BWA Water Additives

บริษัทเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีซึ่งให้บริการโซลูชั่นการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันของลูกค้า

Dow Inc.

สินค้าของ DOW ได้แก่ Polyurethanes, Silicones, Silicone-Organic, Hybrids and Silanes, Polyethylene, Additives and Modifiers, Adhesives and Sealants, Amines and Chelates, Conductive Materials, Encapsulants and Conformal Coatings, Intermediates and Feedstocks เป็นต้น

Huntsman Corporation

เป็นเวลา 50 ปีที่ Huntsman Corporation (HUN)ให้บริการแก่ผู้บริโภคและอุตสาหกรรมที่หลากหลายรวมถึงการขนส่ง, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบ้าน, การก่อสร้าง ด้านพลังงานและเชื้อเพลิง รวมถึง เสื้อผ้าและรองเท้า

SNF

SNF ผู้มีความเชี่ยวชาญในการผลิตโพลีเมอร์ที่ละลายน้ําได้สําหรับการใช้งานในน้ําดื่ม, การบําบัดน้ำเสีย, น้ำมันและก๊าซ, การเกษตรรวมถึงอุตสาหกรรมเหมืองแร่, กระดาษสิ่งทอ และเครื่องสําอาง

IONPURE®

สําหรับ Evoqua Water Technologies นั้น IONPURE® เป็นแบรนด์แรกที่จําหน่าย continuous electrodeionization (CEDI) สําหรับการทําน้ำให้บริสุทธิ์

Alco Chemical

Alco Chemical เป็นบริษัทในเครือของ National Starch and Chemical Company ซึ่งมีเชี่ยวชาญด้านสารเคมีและเกลือสังเคราะห์ของกรดพอลิเมอร์สําหรับใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

Thermphos

Thermphos มุ่งเน้นและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ phosphate ชนิดพิเศษต่างๆ รวมถึง single phosphates เกรดอาหารและ blended phosphates ในวงการของการแปรรูปอาหาร รวมถึงใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

Blackburn Chemicals Limited

Blackburn Chemicals เชี่ยวชาญในการผลิต foam controls สําหรับใช้ในหลากหลายของอุตสาหกรรม

Aditya Birla Group

ธุรกิจในกลุ่มบริษัท Aditya Birla Group มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น โลหะ, เยื่อกระดาษและไฟเบอร์, เคมีภัณฑ์, สิ่งทอ, คาร์บอนแบล็ค, โทรคมนาคม, และซีเมนต์