แบรนด์

Stepan Company

Stepan Company นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้มีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด เช่น วงการการก่อสร้าง บ่อน้ำมัน เกษตรกรรม สีและสารเคลือบ เป็นต้น

Blackburn Chemicals Ltd.

Blackburn Chemicals มีเชี่ยวชาญในการผลิตสีทาตกแต่งและสีเคลือบไม้สำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

TOR Minerals International, Inc.

ความเชี่ยวชาญสูงสุดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้งานของ TOR Minerals International, Inc. ซึ่งให้บริการและดูแลในแวดวงอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ ALUMINA TRIHYDRATE, BARIUM SULFATE SLURRY, BOEHMITE, COLORED-TI02 PIGMENTS และ WHITE TIO2 SYNERGIST

Zhejiang Camp-Shinning New Materials Co.Ltd

ความเชี่ยวชาญและสินค้าสำคัญ ได้แก่ Oil Drilling Fluids, Coatings, Paints, Ins, Lubricating Grease และ Dry Mix Mortar.