บริษัท วีเอส อินกรีเดียนส์ จำกัด ได้จัดงานเปิดตัวบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ