ประมวลภาพงานทำบุญประจำปี 2566 บริษัท วีเอส เคม (1970) จำกัด และบริษัทในเครือ VS Groupเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัท วีเอส เคม (1970) จำกัด และบริษัทในเครือ VS Group
ได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญประจำปี 2566 ณ อาคารวีเอส เคม เฮ้าส์​ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมในช่วงเช้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แด่คณะสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดชำนิหัตถการ (วัดสามง่าม) ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร วีเอส เคม เฮ้าส์

หลังจากนั้น กิจกรรมในช่วงสาย คณะผู้บริหาร และ พนักงาน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ และรับฟังธรรมเทศนา
โดยคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ร่วมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคาร วีเอส เคม เฮ้าส์